Lakomé Barky
Lakomé Barky

Přesletec

Doma i v zahraničí uznávaný výtvarník Petr Nikl právě vydává novou desku nazvanou Přesletec. Opět ve spolupráci s Lakomými Barkami připravil rovnou 2CD, které vychází u vydavatelství Black Point Music.

Na nové desce Přesletec Petr Nikl opět vyuµil nejrůzněj±í hudební i zcela nehudební nástroje a přístroje. Výsledkem je 2CD s 24 písněmi plných nálad a fantazie, které jakoby neměly µádné hranice. Autorem v±ech textů je Petr Nikl, osm z nich zhudebnila a nazpívala Blanka Laurychová a Lakomé Barky. Ve srovnání s předchozí deskou Nebojím se smrtihlava jde o barevněj±í a propracovaněj±í dílko. Na obalu je opět vidět, µe deska je dílem výtvarníka, který neponechává nic náhodě. Ač v tradiční plastové krabičce, čeká na kaµdého posluchače opět originální obal.

Přesletec znamená letec přes něco letící a to něco mapující“ vysvětluje název desky Petr Nikl. „Smutné písně střídají velmi veselé. V jedné skladbě jdeme písněmi obveselit zdravotního klauna, který uµ doklaunoval.“

Petr Nikl je nejen na české kulturní scéně nepřehlédnutelnou v±estrannou osobností. Je uznávaným výtvarníkem, věnuje se hudbě i divadlu. Jeho debutové cd Nebojím se smrtihlava, na kterém se podílely Lakomé Barky také, získalo cenu Anděl v kategorii Alternativní hudba za rok 2004.

Lakomé Barky jsou vokálním souborem maminek a dětí z Klecan. Soubor pod úspě±ným vedením Blanky Laurychové a Evy Stanislavové existuje od roku 2001 a spolupracuje také s worldmusic tělesem Moberg Ensemble.

Petr Nikl a Lakomé Barky © 2007