Petr Nikl a Lakomé Barky
obal nového CD

...většinou na ZUŠ výuka kompozice začíná od harmonie, od tradičních forem. Doba je ovšem úplně jinde, harmonie se nepoužívá padesát let. Chybí mi tu přesun do experimentální roviny, protože soudobá kompozice vychází např. ze zvuku. Tady bych velmi doporučoval práci s orffovskou školou.Zvuková sféra to je nádherný, vzrušující svět, ve kterém si každý může hrát.
Dan Dlouhý, DAMA DAMA, Talent 3/2003

Blanka Laurychová

studovala hudbu na Konzervatoři J. Deyla (prof. E. Douša, M. Kubička, V.  Tichý) a autorskou tvorbu u prof. Dr. Ivana Vyskočila. S Petrem Laurychem založila Laurychovo divadlo a Moberg Ensemble.

Zásadní vliv na ni měla spolupráce s prof. Bohumírou Cveklovou a Ludmilou Plzákovou. Ve své pedagogické činnosti v Klecanech navazuje a rozvíjí Českou orffovu školu. V projektu Nebojím se smrtihlava jsou použity např. prvky z hlasových cvičení, rytmických improvizací. Zkoušky jsou vedeny jako tvůrčí dílny. Nástroje Orffova instrumentáře jsou doplněny ethnickými nástroji celého světa (agáve, djembe, darbuka, indiánský buben, maracas, cabasa, kubánské fazole, deštná hůl).
Lakomé Barky založeny 2001 B. Laurychovou a E.  Stanislavovou. Soubor tvoří děti a matky z Klecan. Zaměření souboru je rozvíjet a spoluvytvářet kulturu regionu.

V roce 2003 vydaly u studio@professionalsound.cz album koled Vánoce.

Petr Nikl a Lakomé Barky © 2007